Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

4
2

Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy

4
3

Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt

4
4

Đăng ký mẫu con dấu mới thực hiện tại Công an tỉnh

4
5

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại Công an tỉnh

3
6

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại Công an tỉnh)

3
7

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an tỉnh

4
8

CẤP LẠI GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP CẢNH CHO NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM TẠI CÔNG AN TỈNH

4
9

Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Công an tỉnh

4
10

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử

4
11

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh

4
12

Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử trong nước tại Công an tỉnh

4
13

Gia hạn tạm trú cho người cho người đã được cấp giấy miễn thị thực tại Công an tỉnh

4
14

Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh

4
15

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Quảng Bình

2
16

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh

4
17

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an tỉnh

4
18

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại Công an tỉnh)

3
19

Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

4
20

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an tỉnh

3
21

Đổi thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh

3

Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại Công an cấp huyện

3
2

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp huyện

4
3

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

4
4

Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện

4
5

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện

4
6

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp huyện

4
7

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện)

3
8

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại công an cấp huyện

3
9

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại công an cấp huyện

3
10

Phê duyệt phương án chữa cháy ở cơ sở

4
11

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện)

4
12

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện)

4
13

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp huyện

3
14

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp huyện

3
15

Đổi thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện

3

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp xã

4
2

Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy

4
3

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được và xe mô tô, xe gắn máy thực hiện tại Công an cấp xã

4
4

Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong cùng điểm đăng ký tại Công an cấp xã

3
5

Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe

3
6

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

3
7

Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

3
8

Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

3
9

Thông báo số định danh cá nhân thực hiện tại Công an cấp xã

4
10

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp xã

4
11

Thông báo lưu trú thực hiện tại Công an cấp xã

4
12

Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thực hiện tại Công an cấp xã

4
13

Xác nhận thông tin về cư trú thực hiện tại Công an cấp xã

4
14

Đăng ký thường trú thực hiện tại Công an cấp xã

4