Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử trong nước

Mức độ 4
2

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân

4
3

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

2
4

Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

2
5

Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Mức độ 2
6

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

2
7

Đổi thẻ Căn cước công dân

2
8

Cấp lại thẻ Căn cước công dân

2
9

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân

2
10

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 3
11

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Mức độ 4
12

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ thực hiện tại cấp tỉnh

Mức độ 4
13

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại cấp tỉnh

Mức độ 3
14

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại cấp tỉnh

mức độ 3
15

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại cấp tỉnh

mức độ 3
16

Cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử trong nước

Mức độ 4
17

Đăng ký mẫu con dấu mới

Mức độ 3
18

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử

Mức độ 4
19

Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

2
20

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu

Mức độ 2

Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân

2
2

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

2
3

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện)

Mức độ 3
4

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân thực hiện tại Công an cấp huyện

Mức độ 3
5

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại công an cấp huyện

Mức độ 3
6

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại công an cấp huyện

Mức độ 3
7

Phê duyệt phương án chữa cháy ở cơ sở

Mức độ 4
8

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện)

Mức độ 4
9

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện)

Mức độ 4
10

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp huyện)

2
11

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp huyện)

2
12

Đổi thẻ Căn cước công dân (cấp huyện)

2
13

Cấp lại thẻ Căn cước công dân (cấp huyện)

2
14

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (cấp huyện)

2

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong cùng điểm đăng ký tại Công an cấp xã

Mức độ 3
2

Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký

Mức độ 3
3

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký

Mức độ 3
4

Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Mức độ 4
5

Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp

Mức độ 3
6

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được và xe mô tô, xe gắn máy thực hiện tại Công an cấp xã

Mức độ 4
7

Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Mức độ 3
8

Thông báo số định danh cá nhân

2
9

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

2
10

Thông báo lưu trú

Mức độ 4
11

Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

2
12

Xác nhận thông tin về cư trú

2
13

Đăng ký thường trú

mức độ 3
14

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

Mức độ 2
15

Tách hộ

mức độ 2
16

Xóa đăng ký thường trú

mức độ 2