Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
2

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
3

Trình báo mất giấy thông hành thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
4

Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với người nước ngoài

Một phần
5

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC ĐỘ 2 ĐỐI VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM

Một phần
6

Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Toàn trình
7

Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy

Toàn trình
8

Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt

Toàn trình
9

Đăng ký mẫu con dấu mới thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
10

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại Công an tỉnh

Một phần
11

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại Công an tỉnh)

Một phần
12

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
13

Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
14

Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Công an tỉnh

Một phần
15

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử

Toàn trình
16

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
17

Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
18

Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp Giấy miễn thị thực thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
19

Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
20

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Quảng Bình

Một phần
21

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
22

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
23

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại Công an tỉnh)

Một phần

Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam

Một phần
2

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại Công an cấp huyện

Một phần
3

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp huyện

Toàn trình
4

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

Toàn trình
5

Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện

Toàn trình
6

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện

Toàn trình
7

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp huyện

Toàn trình
8

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện)

Một phần
9

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại công an cấp huyện

Một phần
10

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại công an cấp huyện

Một phần
11

Phê duyệt phương án chữa cháy ở cơ sở

Toàn trình
12

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện)

Toàn trình

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam

Một phần
2

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp xã

Toàn trình
3

Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy

Toàn trình
4

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được và xe mô tô, xe gắn máy thực hiện tại Công an cấp xã

Toàn trình
5

Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong cùng điểm đăng ký tại Công an cấp xã

Một phần
6

Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe

Một phần
7

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Một phần
8

Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Một phần
9

Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Một phần
10

Thông báo số định danh cá nhân thực hiện tại Công an cấp xã

Toàn trình
11

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp xã

Toàn trình
12

Thông báo lưu trú thực hiện tại Công an cấp xã

Toàn trình
13

Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thực hiện tại Công an cấp xã

Toàn trình
14

Xác nhận thông tin về cư trú thực hiện tại Công an cấp xã

Toàn trình
15

Đăng ký thường trú thực hiện tại Công an cấp xã

Toàn trình