Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp Giấy miễn thị thực thực hiện tại Công an tỉnh

Thủ tục Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp Giấy miễn thị thực thực hiện tại Công an tỉnh
Trình tự thực hiện Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ

– Cơ quan, tổ chức Việt Nam, công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam nộp hồ sơ tại trụ sở làm việc của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình. 

Riêng các doanh nghiệp lữ hành Quốc tế trên địa bàn bảo lãnh thì gửi hồ sơ qua hộp thư điện tử hoặc tới trực tiếp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình để nộp hồ sơ (khuyến khích gửi qua hộp thư điện tử).

– Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ kiểm tra, bổ sung lại.

Bước 3: Nhận kết quả

Người nước ngoài đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình để nhận kết quả. Người nhận xuất trình giấy biên nhận (nếu nộp hồ sơ trực tiếp), xuất trình bản chính của hồ sơ để đối chiếu (nếu gửi qua hộp thư điện tử).

Cán bộ trả kết quả kiểm tra, thu lệ phí, viết biên lai, đề nghị người nhận ký vào sổ và giao hộ chiếu đã đóng dấu Gia hạn tạm trú hoặc hộ chiếu và thị thực rời đã đóng dấu Gia hạn tạm trú, biên lai cho người đến nhận kết quả.

Cách thức thực hiện Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả hoặc đề nghị nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày Lễ và Chủ nhật). Trường hợp cần thiết, đơn vị sẽ cử cán bộ trả kết quả cho khách.

Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: 

– Tờ khai đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú (Mẫu NA5);

– Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết – Nộp hồ sơ trực tiếp: Không quá 180 phút (hồ sơ hợp lệ).

– Nộp hồ sơ qua hộp thư điện tử: Sau 01 ngày. Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh đối chiếu hồ sơ, đóng dấu gia hạn, trả kết quả và thu lệ phí khi đến nhận kết quả.

Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức và người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam
Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh (Địa chỉ: 90 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)
Kết quả thực hiện Gia hạn chứng nhận tạm trú
Lệ phí 10 USD/Lần cấp
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ khai đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú – Mẫu NA5 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện – Cơ quan, tổ chức (đã có hồ sơ chứng minh tư cách pháp nhân tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình) đề nghị gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài;

– Người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài có hộ chiếu hợp lệ, có thị thực (trừ trường hợp miễn thị thực), chứng nhận tạm trú do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp, đang cư trú tại Việt Nam và không thuộc diện “chưa được nhập cảnh Việt Nam” hoặc không thuộc diện “tạm hoãn xuất cảnh”;

– Công dân Việt Nam đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài phải là người có quan hệ ông, bà, cha, mẹ của vợ hoặc chồng; vợ, chồng, con, anh, chị em ruột với người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài (xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ).

Cơ sở pháp lý – Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014 – Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh của người nước ngoài tại Việt Nam;

– Luật số 51/2019/QH14, ngày 25/11/2019 – Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.  

– Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

– Thông tư số 25/2021/TT-BTC, ngày 07/4/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 22/5/2021).

Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ khai đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú (Mẫu NA 5).