Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

Mức độ 2
2

Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài

Mức độ 3
3

Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 2
4

Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 2
5

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 2
6

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử

Mức độ 4
7

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 2
8

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 2
9

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 2
10

Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới

Mức độ 2
11

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam

Mức độ 2
12

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam

Mức độ 2
13

Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

Mức độ 2
14

Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài

mức độ 2
15

Trình báo mất hộ chiếu

Mức độ 2
16

Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

Mức độ 2
17

Cấp lại hộ chiếu phổ thông

Mức độ 2
18

Cấp hộ chiếu phổ thông

Mức độ 2
19

Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài

Mức độ 2

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam (Cấp xã)

Mức độ 2