Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1

Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Một phần
2

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
3

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
4

Trình báo mất giấy thông hành thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
5

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
6

Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
7

Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Công an tỉnh

Một phần
8

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử

Toàn trình
9

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
10

Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
11

Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
12

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Quảng Bình

Một phần
13

Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
14

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh

Một phần
15

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam

Một phần
16

Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an tỉnh

Một phần
17

Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh

Một phần
18

Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh

Một phần
19

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh

Một phần
20

Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới

Một phần
21

Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài

Một phần

Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố

STT TIÊU ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1

Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại Công an cấp huyện

Một phần
2

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp huyện

Toàn trình

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1

Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại Công an cấp xã

Một phần
2

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp xã

Toàn trình