Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an tỉnh

4
2

CẤP LẠI GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP CẢNH CHO NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM TẠI CÔNG AN TỈNH

4
3

Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Công an tỉnh

4
4

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử

4
5

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh

4
6

Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử trong nước tại Công an tỉnh

4
7

Gia hạn tạm trú cho người cho người đã được cấp giấy miễn thị thực tại Công an tỉnh

4
8

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Quảng Bình

2
9

Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông

2
10

Cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử trong nước tại Công an tỉnh

4
11

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh

3
12

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam

3
13

Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài

3
14

Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh

Mức độ 2
15

Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh

Mức độ 2
16

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh

Mức độ 2
17

Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới

Mức độ 2
18

Cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào khu kinh tế cửa khẩu có nhu cầu đi du lịch ra khu vực khác của Việt Nam

Mức độ 2
19

Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài

mức độ 2

Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp huyện

4

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp xã

4