Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử trong nước

Mức độ 4
2

Cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử trong nước

Mức độ 4
3

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử

Mức độ 4
4

Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài

Mức độ 3
5

Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 2
6

Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 2
7

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 2
8

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

mức độ 3
9

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 2
10

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 3
11

Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới

Mức độ 2
12

Cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào khu kinh tế cửa khẩu có nhu cầu đi du lịch ra khu vực khác của Việt Nam

Mức độ 2
13

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam

Mức độ 3
14

Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài

mức độ 2