ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC ĐỘ 2 ĐỐI VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM

Thủ tục Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam
Trình tự thực hiện a) Đối với công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử

Bước 1: Công dân Việt Nam đến Trung tâm hành chính công tỉnh đề nghị đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Bước 2: Công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cung cấp thông tin về số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của công dân đến làm thủ tục để xác thực với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử; in phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Bước 4: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

b) Đối với công dân chưa được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử

Cơ quan Công an tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng với cấp thẻ Căn cước công dân.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

– Thời gian nhận và trả kết quả: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ:

– Công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cung cấp thông tin về số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

– Trường hợp công dân chưa được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử: công dân chuẩn bị hồ sơ và thực hiện đồng thời thủ tục “Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam” cùng với thủ tục về cấp thẻ Căn cước công dân.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết Không quá 03 ngày làm việc với trường hợp công dân đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp, không quá 07 ngày làm việc với trường hợp công dân chưa có thẻ Căn cước công dân gắn chíp.
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định đanh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
Cơ quan thực hiện – Cơ quan thực hiện: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh.

– Cơ quan có thẩm quyền: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

Kết quả thực hiện Thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VneID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.
Phí, lệ phí Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không.
Căn cứ pháp lý Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử.
Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không