CẤP, QUẢN LÝ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh

Thủ tục Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh
Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy hẹn trả kết quả.

– Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn để công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì từ chối tiếp nhận và nêu rõ lý do.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận văn bản trả lời tại  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu (nếu có).

Cách thức thực hiện – Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ:

* Đối với tổ chức:

– Văn bản đề nghị khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân (trong đó nêu rõ mục đích, nội dung, phạm vi thông tin cần cung cấp, cam đoan chịu trách nhiệm trong sử dụng nội dung thông tin khi được cung cấp).

– Xuất trình giấy tờ hợp lệ chứng minh thông tin công dân đến nộp hồ sơ.

* Đối với cá nhân:

– Văn bản yêu cầu khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân (trong đó nêu rõ mục đích, nội dung thông tin khi được cung cấp).

– Xuất trình thẻ Căn cước công dân của công dân để cơ quan Công an kiểm tra, xác định đúng người đề nghị cung cấp thông tin.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân.
Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.
Kết quả thực hiện Văn bản thông báo kết quả khai thác trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.
Lệ phí Chưa quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Chưa quy định
Yêu cầu, điều kiện thực hiện – Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc quy định tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 có nhu cầu cung cấp thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân phải được công dân đó đồng ý bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực.
Căn cứ pháp lý – Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

– Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021.

Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai    Chưa quy định