QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử

Thủ tục Khai báo tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử
Trình tự thực hiện Bước 1: Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử về khai báo thông tin tạm trú của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình và thực hiện như sau:

– Cung cấp các thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để nhận tài khoản khai báo (Chỉ thực hiện lần đầu).

– Đăng nhập vào Trang thông tin điện tử bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

Bước 2: Người khai báo tạm trú thực hiện nhập và kiểm tra các thông tin khai báo về người nước ngoài hoặc chuyển tập tin nhập đính kèm theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử.

– Bước 3: Ấn nút “Lưu thông tin” và kiểm tra thông tin hệ thống. Nếu hệ thống xác nhận đã tiếp nhận thì hoàn thành; nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện lại Bước 2.

Cách thức thực hiện Trực tuyến: Thực hiện qua mạng Trang thông tin điện tử (24/7)
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:

Thực hiện khai báo theo các trường thông tin được yêu cầu theo Trang thông tin điện tử hoặc khai báo theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử, gồm các thông tin: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài

* Số lượng hồ sơ: Không

Thời hạn giải quyết 24 giờ/07 ngày (người khai báo tạm trú đăng nhập Trang thông tin điện tử thực hiện việc khai báo thông tin tạm trú bất kỳ lúc nào).
Đối tượng thực hiện Cơ sở lưu trú là khách sạn.
Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh (địa chỉ: Số 90 đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)
Kết quả thực hiện Thông tin tạm trú của người nước ngoài được cập nhật đầy đủ, thường xuyên và lưu trên hệ thông Trang thông tin điện tử
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Thực hiện khai báo ngay khi người nước ngoài đến lưu trú qua đêm
Cơ sở pháp lý – Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014 – Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh của người nước ngoài tại Việt Nam;

– Luật số 51/2019/QH14, ngày 25/11/2019 – Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

– Thông tư số 53/2016/TT-BCA, ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 

Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu đơn, mẫu tờ khai mà thực hiện trên phầm mềm khai báo tạm trú.