Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được và xe mô tô, xe gắn máy thực hiện tại Công an cấp xã

Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký.
Trình tự thực hiện Bước 1:
+ Đối với trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được trên Cổng dịch vụ công: Cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ xe hoặc người đang sử dụng xe đăng nhập cổng dịch vụ công kê khai các thông tin của xe, chủ xe vào Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe điện tử (theo mẫu số 09A/58); nộp trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển phát Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho Phòng CSGT.
+ Trường hợp đến trực tiếp làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe để làm thủ tục sang tên thì chủ xe nộp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, chứng từ chuyển quyền sở hữu, bản cà số máy, số khung để dán vào giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (theo mẫu số 09).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận thông tin (biển số xe và chủ xe) do chủ xe hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền cung cấp hoặc thông tin khai báo trên Cổng dịch vụ công trực tuyến; nhận giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe.
Đối với xe sang tên chuyển quyền sở hữu: Kiểm tra, đối chiếu chứng từ chuyển quyền sở hữu xe đối với trường hợp thu hồi đăng ký, biển số xe để làm thủ tục đăng ký sang tên xe.
Nếu hồ sơ đăng ký xe không đảm bảo thủ tục theo quy định thì hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe.
Trường hợp xe bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe hoặc mất cả giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, chủ xe phải có: Đơn trình bày rõ lý do bị mất. Lập 02 bản thông báo mất giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe, ghi rõ họ tên, địa chỉ chủ xe, số máy, số khung, nhãn hiệu, loại xe (01 bản niêm yết công khai tại trụ sở, 01 bản lưu trong hồ sơ xe); thông báo trên hệ thống đăng ký, quản lý xe và trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.Sau 30 ngày nếu không có khiếu nại, tố cáo thì giải quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe.
Bước 4:
+ Đối với trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được: Nhập thông tin trên hệ thống và trình lãnh đạo Phòng CSGT duyệt, ký số Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được trên hệ thống đăng ký, quản lý xe và ký giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (mẫu 09) theo quy định.
+ Đối với trường hợp thu hồi để sang tên chuyển quyền sở hữu: Nhập thông tin trên hệ thống và in giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.
Bước 5:
+ Nhận Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được từ Cổng dịch vụ công hoặc địa chỉ thư điện tử của chủ xe; nhận giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe tại cơ quan đăng ký xe hoặc chuyển chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe qua dịch vụ bưu chính thì hướng dẫn chủ xe làm thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (đối với trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được).
+ Trả giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe(đối với trường hợp thu hồi để sang tên chuyển quyền sở hữu).
Cách thức thực hiện + Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã nơi được phân cấp thực hiện đăng ký xe mô tô, xe gắn máy. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày Lễ, Tết). + Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an. + Qua dịch vụ bưu chính công ích.
Thành phần số lượng hồ sơ a) Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. 
Trường hợp xe bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe hoặc mất cả giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, chủ xe phải có đơn trình bày rõ lý do bị mất.b) Chứng từ chuyển nhượng xe (đối với trường hợp sang tên, chuyển quyền sở hữu).

c) Giấy tờ của chủ xe .

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết Không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Xe bị mất giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe: Sau 30 ngày ra thông báo nếu không có khiếu nại, tố cáo thì giải quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe.
Đối tượng thực hiện + Xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương. + Các loại xe đã đăng ký tại Công an cấp xã nơi được phân cấp thực hiện đăng ký xe mô tô, xe gắn máy. ( theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an).
Cơ quan thực hiện Công an cấp xã nơi được phân cấp thực hiện đăng ký xe mô tô, xe gắn máy.
Kết quả thực hiện  Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.
Lệ phí Không thu lệ phí.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Trường hợp khai thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an: Khai thông tin theo Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (theo mẫu số 09A/58 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không.
Cơ sở pháp lý + Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008);
+ Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ(đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an);
+ Thông tư số 59/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 16/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an).
Biểu Mẫu

Trường hợp khai thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an: Khai thông tin theo Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (theo mẫu số 09A/58 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an).