QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

Trình báo mất giấy thông hành thực hiện tại Công an tỉnh

Thủ tục Trình báo mất giấy thông hành thực hiện tại Công an tỉnh
Trình tự thực hiện Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luậtBước 2: Nộp hồ sơ:

Công dân Việt Nam bị mất giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào ở trong nước thực hiện việc trình báo mất giấy thông hành vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình hoặc thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an. 

– Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoặc thông báo trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an để người nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ.

Bước 3: Nhận kết quả

* Công an tỉnh gửi thông báo về việc đã tiếp nhận đơn trình báo mất giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho người gửi đơn.

Cách thức thực hiện + Trực tiếp: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình. + Trực tuyếnNộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

+ Dịch vụ bưu chính: Nộp hồ sơ hoàn toàn qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp bổ sung hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo thông báo của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (nếu có)

– Thời gian nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).

Thành phần số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ:+ 01 đơn trình báo mất giấy thông hành (Mẫu M02), trường hợp gửi đơn báo mất qua dịch vụ bưu chính thì phải có xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi đang cư trú; Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi: đơn trình báo mất giấy thông hành do cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật khai và ký thay.

+ Giấy tờ chứng minh là cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật đối với trường hợp trình báo mất giấy thông hành cho trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì thành phần hồ sơ phải được chứng thực điện tử theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa được chứng thực điện tử thì gửi hồ sơ về cơ quan tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết  01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, giấy thông hành sẽ bị hủy giá trị sử dụng.
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam đã được cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào bị mất giấy thông hành ở trong nước.
Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình.
Kết quả thực hiện  Thông báo Giấy thông hành bị hủy giá trị sử dụng.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu đơn trình báo mất giấy thông hành (mẫu M02) ban hành kèm theo Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020.
Yêu cầu, điều kiện Công dân Việt Nam bị mất giấy thông hành ở trong nước, trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện giấy thông hành bị mất, người bị mất giấy thông hành phải thực hiện thủ tục trình báo cho cơ quan đã cấp giấy thông hành đó.
Cơ sở pháp lý – Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 (Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019).
– Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.
Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai  Mẫu đơn trình báo mất giấy thông hành (mẫu M02)