ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ

Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với người nước ngoài

Thủ tục Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với người nước ngoài
Trình tự thực hiện Bước 1: Người nước ngoài đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đề nghị đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Bước 2: Người nước ngoài xuất trình Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, cung cấp thông tin địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại (nếu có) và đền ghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin người nước ngoài cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của người nước ngoài đến làm thủ tục để xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử; in phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Bước 4: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh gửi yêu cầu cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.

Bước 5: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh.

– Thời gian nhận và trả kết quả: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ:

– Người nước ngoài xuất trình Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, cung cấp thông tin địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại (nếu có) và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết Không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã có thông tin về ảnh chân dung, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; không quá 07 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa có thông tin về ảnh chân dung, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.
Đối tượng thực hiện Người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; đối với người nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định đanh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
Cơ quan thực hiện – Cơ quan thực hiện: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh.

– Cơ quan có thẩm quyền: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Kết quả thực hiện Thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.
Phí, lệ phí Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không.
Căn cứ pháp lý Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử.
Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không