NỘP PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG

Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt

Thủ tục Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt
  – Bước 1: Vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia => Vào phần tra cứu vào phần thanh toán trực tuyến   => Nộp phạt vi phạm hành chính  => Tra cứu, thanh toán vi phạm giao thông đường sắt.

– Bước 2: Nhập số liệu:

– Tra cứu theo Quyết định

+ Nhập số quyết định;

+ Nhập mã bảo mật;

– Tra cứu theo biên bản

+ Nhập số biên bản;

+ Họ tên người dân/Tên doanh nghiệp/Tên Tổ chức vi phạm;

+ Tên đơn vị lập biên bản xử phạt (chọn theo Tên tỉnh/thành phố; đơn vị lập biên bản xử phạt; ngày vi phạm)

+ Nhập mã bảo mật.

– Bước 3: Tích vào phần “Tra cứu”.

  • Số Quyết định xử phạt
  • Ngày ra quyết định xử phạt
  • Hành vi vi phạm
  • Số tiền phạt.

– Bước 4: Thanh toán và nhận kết quả tại nhà hoặc thanh toán và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt

– Bước 5: Nhận giấy tờ tại nhà hoặc tại cơ quan xử phạt.

Cách thức thực hiện – Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

– Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an. (Thời gian: Bất kỳ).

– Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Thành phần hồ sơ Biên bản vi phạm hành chính hoặc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Thời hạn giải quyết Trả lại ngay giấy tờ bị tạm giữ cho người vi phạm (trừ trường trường hợp có hình thức xử phạt bổ sung thì chấp hành theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính)
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh (Địa chỉ: Số 577 – Lý Thường Kiệt – TP Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình)
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính
Phí/Lệ phí Thu theo quy định của Bộ Tài chính
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Thông tin về quyết định xử phạt đã được cập nhật lên Cổng dịch vụ công Quốc gia
Cơ sở pháp lý – Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

– Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung).

– Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

– Thông tư số 32/2018/TT-BCA ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không