QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Quảng Bình

 

Thủ tục

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Quảng Bình

Trình tự thực hiện – Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

– Bước 2: Nộp hồ sơ.

+ Người đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào nộp hồ sơ tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình và xuất trình CMND/CCCD còn giá trị để kiểm tra đối chiếu.

Trường hợp ủy quyền cho doanh nghiệp nộp hồ sơ: Trước khi nộp hồ sơ doanh nghiệp đó phải gửi cho cơ quan cấp giấy thông hành 01 bộ hồ sơ pháp nhân (việc gửi hồ sơ chỉ thực hiện 01 lần, khi có sự thay đổi nội dung trong hồ sơ thì doanh nghiệp gừi văn bản bổ sung) gồm: bản sao hoặc bản chụp có chứng thực quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu và văn bản giới thiệu mẫu con dấu, mẫu chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu đề nghị cấp giấy thông hành cho nhiều người phải kèm theo danh sách có chữ ký, đóng dấu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó. Người được cử đi nộp hồ sơ xuất trình giấy giới thiệu; CMND/CCCD còn giá trị sử dụng của mình và của người ủy quyền để kiểm tra đối chiếu.

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ; yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí và giao giấy biên nhận; biên lai thu lệ phí cho người nộp hồ sơ.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung cho đầy đủ.

Người đề nghị cấp giấy thông hành có thể yêu cầu nhận kết quả tại địa điểm khác và phải trả phí dịch vụ bưu chính.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).

Bước 3: Nhận kết quả

+ Người nhận đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền, xuất trình CMND/CCCD cho cán bộ trả kết quả để đối chiếu, nếu đầy đủ và đúng người thì yêu cầu ký nhận và trả giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho người đến nhận kết quả.

Trường hợp chưa cấp giấy thông hành phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Thời gian nhận kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).

Cách thức thực hiện Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả hoặc ủy quyền cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nơi làm việc nộp hồ sơ và nhận kết quả thay hoặc đề nghị nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ + 01 Tờ khai đề nghị cẩp giấy thông hành (mẫu M01), có xác nhận vả đóng dấu giáp lai ảnh cùa cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý;

+ 02 ảnh 4x6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, trong đó 01 ảnh dán vảo Tờ khai. Trường hợp người chưa đủ 14 tuổi thì dán 01 ảnh 3cm x 4cm của trẻ em đó vào tờ khai và nộp kèm 01 ảnh 3cm x 4cm của trẻ em đó để dán vào giấy thông hành;

+ Giấy thông hành đã được cấp, nếu còn giá trị sử dụng;

+ Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ.

– Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Bình nhưng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cỏ trụ sở tại tỉnh.
Cơ quan thực hiện – Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh (Địa chỉ: 90 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)– Hoặc Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình)
Kết quả thực hiện Giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào.
Lệ phí 50.000đ/giấy thông hành.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành – Mẫu M01 ban hành kèm theo Nghị định 76/2020/NĐ-CP, ngày 01/7/2020 của Chính phủ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành – Mẫu M01 ban hành kèm theo Nghị định 76/2020/NĐ-CP, ngày 01/7/2020 của Chính phủ
Căn cứ pháp lý  Luật số 49/2019/QH14, ngày 22/11/2019 – Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

– Nghị định 76/2020/NĐ-CP, ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành;

– Thông tư số 25/2021/TT-BTC, ngày 07/4/2021 (có hiệu lực từ ngày 22/5/2021) của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam;

 

Biểu Mẫu

Mẫu M01 ban hành kèm theo Nghị định 76/2020/NĐ-CP, ngày 01/7/2020 của Chính phủ