Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an tỉnh

3
2

Đổi thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh

3
3

Cấp lại thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh

3
4

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ thực hiện tại Công an cấp tỉnh

3
5

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

4
6

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ thực hiện tại cấp tỉnh

4
7

Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông

2
8

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại cấp tỉnh

3
9

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại cấp tỉnh

3
10

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại cấp tỉnh

3
11

Cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử trong nước tại Công an tỉnh

4
12

Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

2
13

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại Công an tỉnh

3
14

Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến

3
15

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh

3
16

Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh tại Công an cấp tỉnh

3
17

Đăng ký xe tạm thời tại Công an tỉnh

4
18

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh

4
19

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh

3
20

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên tại Công an tỉnh

3
21

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

3
22

Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Công an tỉnh

3
23

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

4
24

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

4
25

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

4
26

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

4
27

Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện cấp tỉnh

4
28

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

4
29

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh

3
30

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam

3
31

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

4

Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp huyện

3
2

Đổi thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện

3
3

Cấp lại thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện

3
4

Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện

4
5

Đăng ký, cấp biển số lần đầu tại Công an cấp huyện

3
6

Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện

3
7

Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện

3
8

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

3
9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

3
10

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (cấp huyện)

4

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

2
2

Tách hộ thực hiện tại Công an cấp xã

4
3

Xóa đăng ký thường trú thực hiện tại Công an cấp xã

4
4

Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã

4
5

Đăng ký tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã

4
6

Xóa đăng ký tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã

4
7

Khai báo tạm vắng thực hiện tại Công an cấp xã

4
8

Gia hạn tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã

4
9

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) (cấp xã)

mức độ 2