TỔ CHỨC CÁN BỘ

Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

Thủ tục Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình
Trình tự thực hiện Bước 1: – Căn cứ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được Bộ Công an giao, Công an tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho từng địa phương cấp huyện.

– Trên cơ sở chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho từng địa phương cấp huyện, Trưởng Công an cấp huyện phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp giao chỉ tiêu tuyển chọn cho từng địa phương cấp xã; đồng thời thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở làm việc của Công an cấp huyện về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của công dân đăng ký tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (thời hạn tiếp nhận hồ sơ của công dân đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo).

Bước 2: Công dân dự tuyển chọn vào thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Công an cấp xã theo hộ khẩu thường trú. Sau khi tổ chức khám sơ tuyển tại cấp xã, Công an cấp xã chuyển hồ sơ lên Công an cấp huyện. Công an cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, sơ tuyển (chiều cao, cân nặng), xét duyệt hồ sơ của người dự tuyển trước khi thẩm tra xác minh lý lịch. Căn cứ kết quả sơ tuyển, xét duyệt hồ sơ, Trưởng Công an cấp huyện chỉ đạo cử cán bộ tiến hành tổ chức thẩm tra xác minh lý lịch từng trường hợp theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND và kết luận lý lịch theo Thông tư số 144/2020/TT-BCA, ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong CAND.

Bước 3: Căn cứ số lượng, công dân dự kiến tuyển chọn đã thống nhất với cơ quan quân sự cùng cấp, Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khoẻ đối với từng công dân (Lệnh gọi khám sức khoẻ phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khoẻ 15 ngày).

Bước 4: Công an cấp huyện báo cáo danh sách, hồ sơ khám sức khỏe những trường hợp bảo đảm tiêu chuẩn về sức khoẻ; kèm theo hồ sơ thẩm tra, xác minh lý lịch của từng trường hợp về phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh thẩm định.

Bước 5: Công an cấp huyện tổng hợp danh sách tuyển chọn báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện) duyệt.

Bước 6: Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (Lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phải được giao cho công dân trước thời gian ghi trong lệnh 15 ngày).

Bước 7: Công an tỉnh thành lập Hội đồng khám phúc tra sức khỏe, tiến hành phúc tra sức khỏe đối với toàn bộ công dân được Công an cấp huyện ra lệnh gọi nhập ngũ. Bù đổi nếu có các trường hợp công dân không đủ điều kiện, tiêu chuẩn (thời gian không quá 15 ngày), tỷ lệ bù đổi không quá 2%.

Bước 8: Thống kê và theo dõi.

Cách thức thực hiện * Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh (Số 06, đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).
Thành phần, số lượng hồ sơ + Thành phần hồ sơ:

a) Đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

b) Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

c) Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

d) Bản thẩm tra lý lịch theo mẫu của Bộ Công an (Trưởng Công an cấp huyện kết luận lý lịch đối với từng trường hợp).

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (có công chứng/sao y bản chính).

Các giấy tờ chứng nhận con thương binh, liệt sĩ; con Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động… (nếu có).

đ) Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên và giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng viên, đoàn viên (nếu là đảng viên, đoàn viên).

e) Phiếu khám sức khỏe của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện theo mẫu của Bộ Công an; có kết quả khám lâm sàng, cận lâm sàng, kết luận sức khỏe đạt Loại 1 hoặc Loại 2 và có nội dung kết luận: “Đủ tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân” của cơ quan y tế có thẩm quyền.

g) Lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của Trưởng Công an cấp huyện.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết Căn cứ thời hạn giải quyết theo kế hoạch Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hằng năm (trong vòng 02 tháng).
Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Cơ quan thực hiện Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh (Số 06, đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).
Kết quả thực hiện  Quyết định về việc tiếp nhận, phong cấp bậc hàm và cử đi huấn luyện.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai + Lý lịch tự khai (Mẫu A-BCA(X01)-2020);

+ Thẩm tra lý lịch (Mẫu B-BCA(X01)-2020).

(Ban hành kèm theo Thông tư số 144/2020/TT-BCA, ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong CAND).

Yêu cầu, điều kiện Người dự tuyển vào Công an nhân dân phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

a) Tiêu chuẩn chính trị:

– Có lý lịch rõ ràng, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đ­ược tuyển những thanh niên ­ưu tú, đủ điều kiện để kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

– Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trư­ơng, đư­ờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà n­ước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế; không bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đ­ưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

– Đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (theo quy định tại các khoản 1,2 và 3 Điều 5 Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân).

+ Đảm bảo các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân.

b) Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

c) Tiêu chuẩn văn hóa: Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân tốt nghiệp trung học cơ sở; lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp.

d) Tiêu chuẩn sức khỏe: Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng; không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy; không có các vết trổ (xăm) trên da, kể cả phun xăm trên da; không mắc bệnh mạn tính, bệnh xã hội; đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (Theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA, ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND).

e) Tuổi đời:

– Công dân nam n­ước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độ tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi, có hộ khẩu th­ường trú trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Bình; đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở xã, phường, thị trấn nơi công dân có hộ khẩu thư­ờng trú.

– Tuyển cho đơn vị Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động: do yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù công tác, tuyển công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 22 tuổi; những địa phương có khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu thì có thể tuyển chọn đến hết 25 tuổi.

Cơ sở pháp lý – Luật Công an nhân dân ngày 20/11/2018.

– Luật nghĩa vụ quân sự ngày 19/6/2015.

– Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

– Thông tư số 94/2020/TT-BCA ngày 01/9/2020 của Bộ Công an quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

– Thông tư số 144/2020/TT-BCA, ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong CAND.

– Thông tư số 45/2019/TT-BCA, ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

– Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

– Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND.

 

 

Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai    + Lý lịch tự khai (Mẫu A-BCA(X01)-2020);

   + Thẩm tra lý lịch (Mẫu B-BCA(X01)-2020).

(Ban hành kèm theo Thông tư số 144/2020/TT-BCA, ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong CAND.)