Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.
Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình.
Kết quả thực hiện Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
Lệ phí Cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Chỉ cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đúng đối tượng theo quy định tại Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
Căn cứ

 pháp lý

– Nghị định số 109/2009/NĐ-CP, ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên;

– Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BCA-BCT, ngày 08/3/2012 của Bộ Công an, Bộ Công thương quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

– Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Trình tự

thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ

– Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên nộp hồ sơ tại cơ quan Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

– Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý giải quyết, viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao Phiếu nhận hồ sơ cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ kiểm tra, bổ sung lại.

Bước 3: Nhận kết quả

Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu nhận hồ sơ, cơ quan, tổ chức, cá nhân đến nhận Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình.

Người nhận đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả giấy phép cho người đến nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày Lễ và Chủ nhật).

Thành phần, số lượng hồ sơ – Công văn đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên của cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý xe được quyền ưu tiên, trong đó nêu rõ lý do cấp và các thông tin khác như: loại xe, biển số, tên cơ quan, tổ chức, cá nhân, địa chỉ…;

   – Bản sao đăng ký xe ô tô hoặc mô tô (xuất trình bản chính để đối chiếu).

Trường hợp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên bị hư hỏng, nhàu nát hoặc bị mất, cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý xe được quyền ưu tiên phải có văn bản đề nghị cấp lại và nêu rõ lý do.

– Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không.
Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không.