Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến

Thông TinCác BướcHồ SơBiểu Mẫu
Thủ tục Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến
Thời hạn giải quyết Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ; Giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Cấp biển số xe, giấy chứng nhận đăng ký xe (thành phố: đối với xe mô tô, xe máy điện; thành phố, thị xã, huyện đối với xe ô tô và xe có kết cấu tương tự ô tô).
Lệ phí Thông tư số 229/2016/TT-BCA ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Xe đã đăng ký từ tỉnh khác chuyển đến cho chủ xe tại địa phương (Thành phố đối với xe môtô, xe máy điện; Thành phố, huyện, thị xã đối với xe ôtô và xe có kết cấu tương tự ôtô).
Căn cứ pháp lý  + Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008);

+ Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an  quy định về quy trình đăng ký xe;

+ Thông tư số 59/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông;

+ Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Trình tự thực hiện    Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

   Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp biển số xe tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

   * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

   Kiểm tra giấy tờ của chủ xe;

   Kiểm tra thực tế xe;

   Kiểm tra hồ sơ đăng ký xe chuyển đến và cấp biển số xe;

   Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe; kiểm tra, đối chiếu giấy tờ của chủ xe, giấy khai đăng ký xe với các giấy tờ của xe (chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, lệ phí trước bạ và chứng từ nguồn gốc xe) theo quy định.

   Nếu hồ sơ đăng ký xe chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

   Trường hợp hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định: Mời chủ xe bấm biển số; Cấp giấy hẹn cho chủ xe; thu lệ phí đăng ký xe; trả biển số xe.

   Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe.

Thành phần hồ sơ    + Thành phần hồ sơ:

   a) Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).

   b) Chứng từ lệ phí trước bạ.

   c) Giấy khai sang tên, di chuyển xe.

   d) Phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và hồ sơ gốc của xe.

   đ) Giấy tờ của chủ xe.

   e) Giấy chứng nhận đăng ký xe.

   + Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy khai đăng ký xe ( Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020 ngày 16/6/2020)