Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

Thông TinCác BướcHồ SơBiểu Mẫu
Thủ tục Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh
Thời hạn giải quyết Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ; Giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Cấp biển số xe (trường hợp biển 3, 4 số đổi sang biển 5 số), giấy chứng nhận đăng ký xe.
Lệ phí Thông tư số 229/2016/TT-BCA ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Xe đã được đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, nay sang tên cho chủ xe tại tỉnh.
Căn cứ pháp lý Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
– Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký xe;
– Thông tư số 59/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông;
– Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Trình tự thực hiện    Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

   Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký sang tên xe tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

   Cán bộ tiếp nhận:

   * Kiểm tra giấy tờ của chủ xe.

   Kiểm tra đối chiếu bản cà số máy, số khung dán trong Giấy khai đăng ký xe với thực tế xe.

   Kiểm tra hồ sơ đăng ký xe và cấp biển số xe (Đối với trưởng hợp đổi từ biển 3, 4 số sang 5 số)

   Nếu hồ sơ đăng ký xe chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

   Trường hợp hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định: Cấp giấy hẹn cho chủ xe; Thu lệ phí đăng ký xe; Trả biển số xe; Hướng dẫn chủ xe kẻ biển số, tải trọng, tự trọng, tên chủ xe đối với các loại xe ô tô theo quy định.

   Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe.

Thành phần hồ sơ    + Thành phần hồ sơ:

   a) Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).

   b) Chứng từ lệ phí trước bạ.

   c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

   d) Giấy tờ của chủ xe.

   e) Giấy chứng nhận đăng ký xe.

   + Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy khai đăng ký xe ( Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020)