CHÍNH SÁCH

Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh

Thủ tục Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an tỉnh
Trình tự thực hiện Bước 1: Đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác, thực hiện theo trình tự sau:
a) Công an tỉnh Quảng Bình:
+ Cấp Giấy chứng nhận bệnh tật;
+ Giới thiệu cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị đến Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền để giám định bệnh tật;
+ Lập hồ sơ đề nghị xác nhận theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân, gửi 01 bộ về Cục Tổ chức cán bộ.
b) Cục Tổ chức cán bộ:
 + Tiếp nhận và tổ chức xét duyệt hồ sơ đề nghị xác nhận bệnh binh của Công an tỉnh Quảng Bình. Nếu đủ điều kiện theo quy định thì ký Quyết định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp hàng tháng (mẫu BB3).
 + Chuyển quyết định về Công an tỉnh Quảng Bình để thông báo cho đối tượng biết; gửi quyết định và 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 16 Thông tư này cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cư trú của bệnh binh quản lý và thực hiện chế độ theo quy định.

Bước 2: Đối với người mắc bệnh đã xuất ngũ mà bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần, trình tự thực hiện như sau:
a) Cá nhân hoặc thân nhân làm đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh kèm giấy tờ quy định gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để xác minh, lập biên bản đề nghị xác nhận bệnh binh;
b) Gửi biên bản đề nghị xác nhận bệnh binh của Ủy ban nhân dân cấp xã kèm các giấy tờ quy định đến Công an tỉnh Quảng Bình;
c) Công an tỉnh Quảng Bình tiếp nhận các giấy tờ và hoàn thiện hồ sơ theo quy định, gửi 01 bộ về Cục Tổ chức cán bộ. Cục Tổ chức cán bộ tiếp nhận và tổ chức xét duyệt hồ sơ đề nghị xác nhận bệnh binh của Công an tỉnh Quảng Bình. Nếu đủ điều kiện theo quy định thì ký Quyết định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp hàng tháng (mẫu BB3). Chuyển quyết định về Công an tỉnh Quảng Bình để thông báo cho đối tượng biết; gửi quyết định và 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 16 Thông tư này cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cư trú của bệnh binh quản lý và thực hiện chế độ theo quy định.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
a) Giấy chứng nhận bệnh tật của Công an tỉnh Quảng Bình (mẫu BB1).
b) Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bệnh tật theo quy định.
c) Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền (mẫu BB2).
d) Văn bản đề nghị của Công an tỉnh Quảng Bình.
* Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ.
Thời hạn giải quyết Chưa quy định cụ thể.
Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Cơ quan thực hiện Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính.
Lệ phí Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai + Giấy chứng nhận bệnh tật của Công an tỉnh Mẫu BB1

+ Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền Mẫu BB2

Yêu cầu, điều kiện thực hiện Áp dụng đúng đối tượng quy định tại Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.
Cơ sở pháp lý – Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, ngày 09/12/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng;
– Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của  Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
– Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.
– Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai    a) Giấy chứng nhận bệnh tật của Công an đơn vị, địa phương (Mẫu BB1).

   b) Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền (Mẫu BB2).