Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an tỉnh

Thủ tục Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân
Trình tự thực hiện Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các trường Công an nhân dân theo quy định.

Bước 2: Thí sinh đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Công an các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (Công an cấp huyện) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Công an cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung.

+ Công an cấp huyện thẩm tra về tiêu chuẩn, điều kiện của người đăng ký dự tuyển; tổng hợp danh sách báo cáo phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

+ Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh tổ chức sơ tuyển, kiểm tra sức khoẻ đối với người đăng ký dự tuyển vào các trường Công an nhân dân; tập hợp kết quả và tổ chức xét duyệt, lập hồ sơ đăng ký xét tuyển nộp cho các trường Công an nhân dân. Các trường hợp không đạt sơ tuyển, phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh thông báo cho Công an cấp huyện để thông báo cho thí sinh biết.

Cách thức thực hiện * Trực tiếp tại trụ sở Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh (Số 06, đường Nguyễn Văn Linh – TP Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình)
Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Đối với học viên tuyển mới:

– Đơn xin dự tuyền vào các trường CAND (theo mẫu của Bộ Công an);

– Bản lý lịch tự khai và thẩm tra lý lịch (theo mẫu của Bộ Công an);

– Phiếu khám sức khỏe tuyển sinh vào các trường CAND (theo mẫu của Bộ Công an);

– Giấy khai sinh;

– Hộ khẩu thường trú;

– Học bạ và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời;

– Biên bản xét duyệt của Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh;

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

– Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có);

– Phiếu báo điểm thi;

– Giấy báo nhập học của trường.

2. Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế:
– Quyết định cử cán bộ đi học của Giám đốc Công an tỉnh;

– Hồ sơ gốc của cán bộ, chiến sĩ;

– Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có);

– Giấy chuyển lương, quân trang;

– Phiếu báo điểm thi;

– Giấy báo nhập học của trường;

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

– Học bạ và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết Theo thời hạn chung về tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường Công an nhân dân hàng năm.
Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Cơ quan thực hiện Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.
Kết quả thực hiện Giấy báo nhập học vào các trường Công an nhân dân (nếu trúng tuyển).
Lệ phí Theo quy định lệ phí tuyển sinh hàng năm.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai a) Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an (theo mẫu của Bộ Công an);

b) Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của xã, phường, thị trấn;

c) Bản thẩm tra lý lịch (theo mẫu của Bộ Công an).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện Bảo đảm các yêu cầu, điều kiện về văn bằng, độ tuổi, tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất chính trị, sức khỏe… theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BCA ngày 16/3/2016 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường CAND và Hướng dẫn tuyển sinh CAND theo quy định của Bộ Công an.
Cơ sở pháp lý – Luật CAND năm 2018;

– Thông tư số 15/2016/TT-BCA, ngày 16/3/2016 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân.

– Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Thông tư số 144/2020/TT-BCA, ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong CAND.

– Thông tư số 45/2019/TT-BCA, ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

– Hướng dẫn tuyển sinh CAND theo quy định của Bộ Công an.

Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai + Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an (theo mẫu của Bộ Công an);

+ Lý lịch tự khai (Mẫu A-BCA(X01)-2020);

+ Thẩm tra lý lịch (Mẫu B-BCA(X01)-2020).

(Ban hành kèm theo Thông tư số 144/2020/TT-BCA, ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong CAND.)