TỔ CHỨC CÁN BỘ

Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an tỉnh

Thủ tục Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân
Trình tự thực hiện Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các trường Công an nhân dân theo quy định.

Bước 2: Thí sinh đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Công an các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (Công an cấp huyện) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Công an cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung.

+ Công an cấp huyện thẩm tra về tiêu chuẩn, điều kiện của người đăng ký dự tuyển; tổng hợp danh sách báo cáo phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh. 

+ Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh tổ chức sơ tuyển, kiểm tra sức khoẻ đối với người đăng ký dự tuyển vào các trường Công an nhân dân; tập hợp kết quả và tổ chức xét duyệt, lập hồ sơ đăng ký xét tuyển nộp cho các trường Công an nhân dân. Các trường hợp không đạt sơ tuyển, phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh thông báo cho Công an cấp huyện để thông báo cho thí sinh biết.

– Bước 3: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh tiếp nhận danh sách thí sinh trúng tuyển từ các trường CAND và chuyển cho Công an các huyện, thành phố thông báo cho thí sinh trúng tuyển biết và yêu cầu nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT để xác định nguyện vọng nhập học. Công an cấp huyện, thành phố tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch theo đúng quy định.

– Bước 4:  Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh:

+ Tiếp nhận giấy báo trúng tuyển, nhập học từ các trường CAND và chuyển cho Công an các huyện, thành phố thông báo cho thí sinh hoàn chỉnh hồ sơ nhập học;

+ Tiếp nhận hồ sơ nhập học từ Công an các huyện, thành phố và làm thủ tục nhập học vào các trường CAND cho thí sinh trúng tuyển theo đúng quy định.

Cách thức thực hiện  Trực tiếp tại Công an cấp huyện
Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Hồ sơ nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy tuyển mới, trung cấp chính quy tuyển mới, đại học cử tuyển, trung cấp cử tuyển và giáo dục văn hóa trung học phổ thông

– Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an (theo mẫu của Bộ Công an);

– Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn;

– Bản thẩm tra lý lịch (theo mẫu của Bộ Công an)

– Giấy chứng nhận sơ tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc phiếu khám sức khỏe (theo quy định của Bộ Công an);

– Giấy khai sinh;

– Xác nhận hộ khẩu thường trú;

– Học bạ và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận đã hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông đối với người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời (đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông); bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học, bằng thạc sỹ, bằng tiến sỹ (đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên); học bạ và bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở);

– Biên bản xét duyệt của Hội đồng tuyển sinh Công an các đơn vị, địa phương;

– Các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên trong tuyển sinh;

– Hồ sơ giới thiệu sinh hoạt Đoàn, Đảng;

– Giấy chứng nhận kết quả (trừ vào trường Văn hóa);

– Giấy báo nhập học;

– Các tài liệu khác có liên quan.

2. Hồ sơ nhập học đối với cán bộ trúng tuyển hình thức đào tạo chính quy, vừa làm vừa học

a) Hồ sơ nhập học đối với cán bộ trúng tuyển hình thức đào tạo chính quy

– Quyết định cử đi học của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương;

– Hồ sơ gốc của cán bộ;

– Giấy chuyển lương, sổ quân trang, bảo hiểm xã hội (hoặc giấy xác nhận chưa được cấp bảo hiểm xã hội);

– Bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung cấp, cao đẳng, đại học;

– Giấy thu hồi biển hiệu, cấp hàm và chứng minh Công an nhân dân do Thủ trưởng đơn vị công tác xác nhận;

– Học bạ và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận đã hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông đối với người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời (đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông); bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học, bằng thạc sỹ, bằng tiến sỹ (đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên); học bạ và bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở);

– Các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên trong tuyển sinh;

– Hồ sơ giới thiệu sinh hoạt Đoàn, Đảng;

– Giấy chứng nhận kết quả;

– Giấy báo nhập học;

– Các tài liệu khác có liên quan.

b) Hồ sơ nhập học đối với cán bộ trúng tuyển hình thức đào tạo vừa làm vừa học: gồm các tài liệu quy định tại các điểm a, d, đ, e, f, g, h, i, j khoản này.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết Theo thời hạn chung về tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường Công an nhân dân hàng năm.
Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Cơ quan thực hiện Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.
Kết quả thực hiện Giấy báo nhập học vào các trường Công an nhân dân (nếu trúng tuyển).
Lệ phí Theo quy định lệ phí tuyển sinh hàng năm.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai a) Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an (theo mẫu của Bộ Công an);

b) Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của xã, phường, thị trấn;

c) Bản thẩm tra lý lịch (theo mẫu của Bộ Công an).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện Bảo đảm các yêu cầu, điều kiện về văn bằng, độ tuổi, tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất chính trị, sức khỏe…theo quy định hiện hành của Bộ Công an về tuyển sinh vào các trường CAND.
Cơ sở pháp lý – Luật CAND năm 2018;

– Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân và các văn bản quy định hiện hành của Bộ Công an quy định về tuyển sinh, khám sức khỏe.

Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai + Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an (theo mẫu của Bộ Công an);

+ Lý lịch tự khai (Mẫu A-BCA(X01)-2020);

+ Thẩm tra lý lịch (Mẫu B-BCA(X01)-2020).

(Ban hành kèm theo Thông tư số 144/2020/TT-BCA, ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong CAND.)