TỔ CHỨC CÁN BỘ

Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân

Thủ tục Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh
Trình tự thực hiện Bước 1: Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về nhu cầu tuyển  lao động.

Bước 2: Người lao động nộp hồ sơ cho Cơ quan tổ chức tại đơn vị cần tuyển lao động.

Bước 3: Nghiên cứu hồ sơ của người lao động, gặp trực tiếp để trao đổi tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Bước 4: Xét, tuyển lao động: tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe và kết luận tiêu chuẩn sức khỏe đối với những trường hợp đạt yêu cầu tuyển theo từng loại lao động; dựa trên các yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, đơn vị quyết định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện. Nếu không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ.

– Tiến hành thẩm tra lý lịch đối với người lao động đủ điều kiện (thẩm tra theo quy định đối với từng loại hợp đồng ký kết)

Nếu đủ điều kiện thì tiến hành thẩm tra lý lịch  đối với người lao động:

+ Trường hợp ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn (hưởng lương ngân sách) thì đơn vị tiến hành thẩm tra lý lịch đối với người lao động.

+ Trường hợp ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng thì đơn vị lấy xác nhận của ông an cấp huyện và sơ yếu lý lịch của người lao động.

Bước 5: Tiến hành thoả thuận về việc làm thử, thời gian thử việc và ký kết hợp đồng lao động theo quy định.

Cách thức thực hiện * Trực tiếp tại trụ sở Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh (Số 06, đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:

a) Đơn xin ký kết hợp đồng lao động, người lao động trong Công an nhân dân.

b) Bản sao giấy khai sinh có chứng nhận của UBND cấp xã.

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, có dán ảnh kiểu CMND cỡ 4x6cm, có đóng dấu giáp lai.

d) Nếu là cán bộ, công chức nhà nước đang công tác thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan chủ quản và có nhận xét  cán bộ (về phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn…), các chứng chỉ về chuyên  môn nghiệp vụ có liên quan đến công việc. Nếu là học sinh tốt nghiệp các trường đào tạo thì phải có bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nghề. Nếu đã ký kết hợp đồng lao động ở các đơn vị, công ty thì phải có Sổ lao động, Sổ bảo hiểm xã hội.

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết Theo thông báo của cơ quan sử dụng lao động.
Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Cơ quan thực hiện Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.
Kết quả thực hiện  Hợp đồng lao động.
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai a) Đơn xin ký kết hợp đồng lao động trong Công an nhân dân (theo mẫu của Bộ Công an).

b) Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của xã, phường, thị trấn;

c) Bản thẩm tra lý lịch (theo mẫu của Bộ Công an).

(Ban hành kèm theo Thông tư số 144/2020/TT-BCA, ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong CAND)

Yêu cầu, điều kiện  – Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên và đảm bảo về độ tuổi theo quy định của Bộ Công an để ký kết hợp đồng lao động;

– Có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động;

– Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc;

– Có tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an;

– Có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám chữa bệnh trong CAND, không mắc các bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện.

Cơ sở pháp lý – Bộ luật Lao động năm 2019 (Luật số 45/2019/QH14, ngày 20/11/2019).

– Thông tư số 68/2019/TT-BCA, ngày 04/11/2010 của Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong CAND.

– Thông tư số 144/2020/TT-BCA, ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong CAND

– Các văn bản hiện hành của nhà nước và Bộ Công an về tuyển lao động hợp đồng.

Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai + Lý lịch tự khai (Mẫu A-BCA(X01)-2020);

+ Thẩm tra lý lịch (Mẫu B-BCA(X01)-2020).

(Ban hành kèm theo Thông tư số 144/2020/TT-BCA, ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong CAND.)