Cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử trong nước tại Công an tỉnh

Thủ tục Cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử trong nước tại Công an tỉnh
Trình tự thực hiện Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2: Nộp hồ sơ

* Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến:

Công dân truy cập cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an hoặc của Công an tỉnh Quảng Bình đăng nhập, điền đẩy đủ thông tin đề nghị cấp hộ chiếu theo Mẫu TK01, địa chỉ email, upload ảnh chân dung (để in trên hộ chiếu), lựa chọn hình thức nhận hộ chiếu (qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp), địa chỉ nhận hộ chiếu, thanh toán lệ phí trực tuyến khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu.

* Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh, cụ thể:

+ Người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh ; trường hợp có Thẻ căn cước công dân thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi.

+ Người đề nghị cấp hộ chiếu từ lần thứ hai trở đi thực hiện tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi. Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; chụp ảnh, thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy hẹn trả kết quả cho người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông; yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí thu tiền, giao biên lai thu tiền cho người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông hoàn chỉnh hồ sơ.

* Người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông có thể đề nghị nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính và phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và sáng thứ 7 (đối với các đơn vị bố trí tiếp nhận hồ sơ vào sáng thứ 7); trừ ngày Tết, ngày lễ.

Bước 3: Nhận kết quả

+ Người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trực tiếp nhận kết quả tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh. Khi đến nhận kết quả mang theo giấy hẹn trả kết quả, biên lai thu tiền, xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

+ Trường hợp chưa cấp hộ chiếu phổ thông thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trường hợp đề nghị nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan cung cấp dịch vụ bưu chính.

+ Thời gian trả hộ chiếu: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).

Cách thức thực hiện – Trực tiếp: Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

– Trực tuyến: Gửi hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến

– Dịch vụ bưu chính: Gửi hồ sơ, đề nghị nhận kết quả qua đường bưu điện (địa điểm, cách thức gửi hồ sơ, tiền lệ phí và nhận kết quả thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông).

Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:

– 01 tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông (Mẫu_TK01 ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an). Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, tờ khai do người đại diện hợp pháp khai, ký thay và được Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh;

– 02 ảnh mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông nền trắng;

– Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất đối với người đã được cấp hộ chiếu; trừơng hợp bị mất hộ chiếu, phải có đơn trình báo mất hộ chiếu hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 28 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam;

– Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất;

+ Bản chụp có chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; trường hợp bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra đối chiếu.

Nếu các giấy tờ liên quan đã được số hóa theo đúng quy định thì gửi bản số hóa, không cần gửi bản giấy qua dịch vụ bưu chính (trừ hộ chiếu).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết Luật quy định: 08 ngày làm việc [Tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu tại địa phương: 03 ngày làm việc; xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu tại Cục A08: 03 ngày làm việc; vận chuyển hộ chiếu qua bưu chính: 02 ngày làm việc (01 ngày đi và 01 ngày về)];

– Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu tại địa phương: 02 ngày làm việc thậm chí 01 ngày làm việc (đối với những trường hợp có lý do chính đáng theo quy định tại Khoản 4, Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam).

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên.
Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
Kết quả thực hiện Hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử
Lệ phí – Cấp mới: 200.000 đồng/hộ chiếu. Trường hợp cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất: 400.000đ/hộ chiếu (Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ Tài chính).)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu_TK01: Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA, ngày 29/6/2021 của Bộ Công an)
Yêu cầu, điều kiện Không thuộc các trường hợp chưa được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh Việt Nam theo quy định tại Điều 21 của Luật số 49/2019/QH14, ngày 22/11/2019 – Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Cơ sở pháp lý – Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 (Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019).
– Thông tư số 25/2021/TT-BTC, ngày 07/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
– Thông tư số 73/2021/TT-BCA, ngày 29/6/2021 của Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

 

Biểu Mẫu