Cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử trong nước

Thủ tục Cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử trong nước
Trình tự thực hiện B1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định

B2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công của Bộ Công an (https://dichvucong.bocongan.gov.vn) hoặc dịch vụ công của Công an tỉnh Quảng Bình (https://dichvucong.conganquangbinh.gov.vn).

Công dân truy cập cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an hoặc của Công an tỉnh Quảng Bình đăng nhập, điền đẩy đủ thông tin đề nghị cấp hộ chiếu theo Mẫu TK01, địa chỉ email, upload ảnh chân dung (để in trên hộ chiếu), lựa chọn hình thức nhận hộ chiếu (qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp), địa chỉ nhận hộ chiếu, thanh toán lệ phí trực tuyến khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu.

B3: Tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua cổng dịch vụ công kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người nộp hồ sơ bằng Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi thông tin đề nghị bổ sung qua Cổng dịch vụ công.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì từ chối tiếp nhận hồ sơ bằng Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ và gửi phiếu cho người nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ:

(1) Thông báo qua Cổng dịch vụ công cho người nộp hồ sơ để gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

(2) Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu chính công ích, đối chiếu với thông tin người nộp hồ sơ đã gửi qua Cổng dịch vụ công và cấp giấy hẹn cho nhân viên bưu chính công ích.

B4: Nhận kết quả

Bộ phận trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chuyển kết quả cho nhân viên bưu chính công ích và thông báo cho người nộp hồ sơ trên dịch vụ bưu chính công ích. Người nộp hồ sơ nhận kết quả từ nhân viên bưu chính công ích.

Cách thức thực hiện – Trực tiếp: Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

– Trực tuyến: Gửi hồ sơ qua cổng dịch vụ công của Bộ Công an (https://dichvucong.bocongan.gov.vn) hoặc dịch vụ công của Công an tỉnh Quảng Bình (https://dichvucong.conganquangbinh.gov.vn).

– Dịch vụ bưu chính: Gửi hồ sơ, đề nghị nhận kết quả qua đường bưu điện (địa điểm, cách thức gửi hồ sơ, tiền lệ phí và nhận kết quả thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông).

Thành phần hồ sơ – 01 tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông (Mẫu TK01).;

– Ảnh chân dung (nộp kèm file ảnh);

– Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất đối với người đã được cấp hộ chiếu; trừơng hợp bị mất hộ chiếu, phải có đơn trình báo mất hộ chiếu hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 28 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam;

– Bản chụp Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất;

Nếu các giấy tờ liên quan đã được số hóa theo đúng quy định thì gửi bản số hóa, không cần gửi bản giấy qua dịch vụ bưu chính (trừ hộ chiếu).

Số lượng hồ sơ 01 (một) bộ
Thời hạn giải quyết Luật quy định: 08 ngày làm việc [Tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu tại địa phương: 03 ngày làm việc; xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu tại Cục A08: 03 ngày làm việc; vận chuyển hộ chiếu qua bưu chính: 02 ngày làm việc (01 ngày đi và 01 ngày về)];

– Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu tại địa phương: 02 ngày làm việc thậm chí 01 ngày làm việc (đối với những trường hợp có lý do chính đáng theo quy định tại Khoản 4, Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam).

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
Kết quả thực hiện Hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử
Lệ phí – Cấp mới: 200.000 đồng/lần

– Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất: 400.000 đồng/lần

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu_TK01 ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA, ngày 29/6/2021 của Bộ Công an
Yêu cầu, điều kiện – Không thuộc các trường hợp chưa được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh Việt Nam theo quy định tại Điều 21 của Luật số 49/2019/QH14, ngày 22/11/2019 – Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

– Người đề nghị phải đăng ký tài khoản định danh điện tử để giao dịch trên môi trường mạng;

– Công dân từ 14 tuổi trở lên;

– Người đề nghị phải đăng ký tài khoản định danh điện tử để giao dịch trên môi trường mạng;

– Phải thực hiện chứng thực điện tử tài liệu, giấy tờ nộp kèm hồ sơ.

Cơ sở pháp lý – Luật số 49/2019/QH14, ngày 22/11/2019 – Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

– Thông tư số 29/2016/TT-BCA, ngày 06/7/2016 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông trong nước cho công dân Việt Nam;

– Thông tư số 73/2021/TT-BCA, ngày 29/6/2021 của Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan;

– Thông tư số 25/2021/TT-BTC, ngày 07/4/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

 

Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu_TK01