Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử

Thủ tục KHAI BÁO TẠM TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM QUA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Trình tự thực hiện B1: Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử về khai báo thông tin tạm trú của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình (quangbinh.xuatnhapcanh.gov.vn) và thực hiện như sau:

+ Cung cấp các thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để nhận tài khoản khai báo (Chỉ thực hiện lần đầu).

+ Sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập Trang thông tin điện tử về khai báo tạm trú.

B2: Người khai báo tạm trú thực hiện nhập và kiểm tra các thông tin khai báo về người nước ngoài hoặc chuyển tập tin nhập đính kèm theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử.

B3: Ấn nút “Lưu thông tin” và kiểm tra thông tin hệ thống. Nếu hệ thống xác nhận đã tiếp nhận thì hoàn thành; nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện lại B2.

Cách thức thực hiện Trực tuyến: Truy cập Trang thông tin điện tử về khai báo thông tin tạm trú của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình (quangbinh.xuatnhapcanh.gov.vn)
Thành phần hồ sơ Thực hiện khai báo theo các trường thông tin được yêu cầu theo Trang thông tin điện tử hoặc khai báo theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử, gồm các thông tin: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài
Số lượng hồ sơ Không
Thời hạn giải quyết 24 giờ/07 ngày (người khai báo tạm trú đăng nhập Trang thông tin điện tử thực hiện việc khai báo thông tin tạm trú bất kỳ lúc nào)
Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân gồm:

+ Cơ sở lưu trú là khách sạn;

+ Đối với các cơ sở lưu trú khác; người nước ngoài cư trú tại Việt Nam; người đứng tên trong hợp đồng mua/thuê nhà cho người nước ngoài lưu trú dài hạn khuyến khích thực hiện qua Trang thông tin điện tử.

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
Kết quả thực hiện Thông tin tạm trú của người nước ngoài được cập nhật đầy đủ, thường xuyên và lưu trên hệ thông Trang thông tin điện tử
Lệ Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện – Phải có máy tính kết nối Internet hoặc điện thoại kết nối 3G, 4G.

– Thực hiện khai báo ngay khi người nước ngoài đến lưu trú qua đêm.

Cơ sở pháp lý – Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH, ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội – Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

– Thông tư số 53/2016/TT-BCA, ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 

Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu đơn, mẫu tờ khai mà thực hiện trên phầm mềm khai báo tạm trú.