Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử

Thủ tục Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử
Thời hạn giải quyết 24 giờ/07 ngày
Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân gồm:

– Cơ sở lưu trú là khách sạn.

– Đối với các cơ sở lưu trú khác; nhà nghỉ, ký túc xá sinh viên, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam; người đứng tên trong hợp đồng mua/thuê nhà cho người nước ngoài lưu trú dài hạn, hộ gia đình thường xuyên có người nước ngoài cư trú khuyến khích thực hiện qua Trang thông tin điện tử.

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh (Địa chỉ: 90 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)
Kết quả thực hiện Thông tin tạm trú của người nước ngoài được cập nhật đầy đủ, thường xuyên và lưu trên hệ thống Trang thông tin điện tử có địa chỉ như sau https://quangbinh.xuatnhapcanh.gov.vn
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Thực hiện khai báo ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú
Cơ sở pháp lý – Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014 – Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh của người nước ngoài tại Việt Nam;

– Thông tư số 53/2016/TT-BCA, ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Trình tự thực hiện Bước 1: Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử về khai báo thông tin tạm trú của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình và thực hiện như sau:

– Cung cấp các thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để đăng ký tài khoản khai báo tạm trú trực tuyến cho người nước ngoài (Chỉ thực hiện 01 lần đầu).

– Đăng nhập vào Trang thông tin điện tử bằng tài khoản và mật khẩu đã đăng ký.

Bước 2: Người khai báo tạm trú thực hiện nhập và kiểm tra các thông tin khai báo về người nước ngoài hoặc chuyển tập tin nhập đính kèm theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử.

Bước 3: Ấn nút “Lưu thông tin” và kiểm tra thông tin hệ thống. Nếu hệ thống xác nhận đã tiếp nhận thì hoàn thành; nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện lại Bước 2.

Thành phần hồ sơ Không có hồ sơ mà chỉ thực hiện khai báo theo các trường thông tin được yêu cầu trên Trang thông tin điện tử hoặc khai báo theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử hoặc khai báo theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử, gồm các thông tin: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, sổ hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài.
Số lượng hồ sơ Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu đơn, mẫu tờ khai mà thực hiện trên phầm mềm khai báo tạm trú.