Đăng ký lại mẫu con dấu

Thủ tục Đăng ký lại mẫu con dấu
Trình tự thực hiện Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ

– Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ.

– Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Bước 3: Nhận kết quả

Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Cách thức thực hiện – Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh (số 9 Quang Trung – phường Đồng Hải – tp Đồng Hới).

– Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày Lễ).

Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ:

1. Hồ sơ đối với người được cử đến nộp hồ sơ:

   – Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền;

   – Xuất trình Chứng minh nhân dân/CCCD hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

2. Hồ sơ đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước:

   – Đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có con dấu bị biến dạng, mòn, hỏng hoặc thay đổi chất liệu: Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do.

   – Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có sự thay đổi về tổ chức, đổi tên, hồ sơ gồm:

   + Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do;

   + Quyết định thay đổi về tổ chức, đổi tên cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.

   – Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước bị mất con dấu, hồ sơ gồm:

   + Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan có thẩm quyền;

  + Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu được cấp trước đó.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

Thành phần, số lượng hồ sơ Không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Bình.
Kết quả

thực hiện

 Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu và con dấu.
Lệ phí Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện  Các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước phải đảm bảo các điều kiện về thủ tục quy định Nghị định 99/2016/NĐ-CP:

 – Người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

 – Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý   – Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

  – Thông tư 44/ 2017/TT- BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước.

  – Thông tư 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.

Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không.