STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Dịch vụ công trực tuyến Nộp hồ sơ
1 Trình báo mất giấy thông hành thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
2 Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ Toàn trình
3 Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy Toàn trình
4 Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt Toàn trình
5 Đăng ký mẫu con dấu mới thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
6 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp xã Toàn trình
7 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp huyện Toàn trình
8 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
9 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử Toàn trình
10 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện Toàn trình
11 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy Toàn trình
12 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được và xe mô tô, xe gắn máy thực hiện tại Công an cấp xã Toàn trình
13 Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
14 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
15 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện Toàn trình
16 Thông báo số định danh cá nhân thực hiện tại Công an cấp xã Toàn trình
17 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện Toàn trình
18 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
19 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp xã Toàn trình
20 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp huyện Toàn trình
21 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
22 Thông báo lưu trú thực hiện tại Công an cấp xã Toàn trình
23 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thực hiện tại Công an cấp xã Toàn trình
24 Xác nhận thông tin về cư trú thực hiện tại Công an cấp xã Toàn trình
25 Đăng ký thường trú thực hiện tại Công an cấp xã Toàn trình
26 Phê duyệt phương án chữa cháy ở cơ sở Toàn trình
27 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện) Toàn trình
28 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện) Toàn trình
29 Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện Toàn trình
30 Tách hộ thực hiện tại Công an cấp xã Toàn trình
31 Xóa đăng ký thường trú thực hiện tại Công an cấp xã Toàn trình
32 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Toàn trình
33 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ thực hiện tại cấp tỉnh Toàn trình
34 Cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử trong nước tại Công an tỉnh Toàn trình
35 Đăng ký xe tạm thời tại Công an tỉnh Toàn trình
36 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh Toàn trình
37 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (cấp huyện) Toàn trình
38 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh Toàn trình
39 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Toàn trình
40 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở Toàn trình
41 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh Toàn trình
42 Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện cấp tỉnh Toàn trình
43 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh Toàn trình
44 Đăng ký tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã Toàn trình
45 Xóa đăng ký tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã Toàn trình
46 Khai báo tạm vắng thực hiện tại Công an cấp xã Toàn trình
47 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Toàn trình
48 Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ Toàn trình
49 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
50 Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
51 Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
52 Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
53 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
54 Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
55 Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
56 Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
57 Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
58 Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ​ thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
59 Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
60 Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
61 Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
62 Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
63 Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
64 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
65 Cấp giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
66 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
67 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
68 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
69 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
70 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
71 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
72 Cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
73 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
74 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (cấp huyện) Toàn trình
75 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Cấp huyện) Toàn trình
76 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Toàn trình
77 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Toàn trình
78 Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
79 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
80 Đăng ký thêm con dấu thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình
81 Đăng ký lại mẫu con dấu thực hiện tại Công an tỉnh Toàn trình