STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mức độ Nộp hồ sơ
1 Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong cùng điểm đăng ký tại Công an cấp xã Mức độ 3
2 Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký Mức độ 3
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký Mức độ 3
4 Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Mức độ 4
5 Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp Mức độ 3
6 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được và xe mô tô, xe gắn máy thực hiện tại Công an cấp xã Mức độ 4
7 Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Mức độ 3
8 Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử trong nước Mức độ 4
9 Thông báo lưu trú Mức độ 4
10 Đăng ký thường trú mức độ 3
11 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện) Mức độ 3
12 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân thực hiện tại Công an cấp huyện Mức độ 3
13 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại công an cấp huyện Mức độ 3
14 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại công an cấp huyện Mức độ 3
15 Phê duyệt phương án chữa cháy ở cơ sở Mức độ 4
16 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện) Mức độ 4
17 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện) Mức độ 4
18 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ thực hiện tại Công an cấp tỉnh Mức độ 3
19 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Mức độ 4
20 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ thực hiện tại cấp tỉnh Mức độ 4
21 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại cấp tỉnh Mức độ 3
22 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại cấp tỉnh mức độ 3
23 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại cấp tỉnh mức độ 3
24 Cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử trong nước Mức độ 4
25 Đăng ký mẫu con dấu mới Mức độ 3
26 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử Mức độ 4
27 Đăng ký, cấp biển số lần đầu tại Công an cấp huyện Mức độ 3
28 Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện Mức độ 3
29 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện Mức độ 3
30 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh mức độ 3
31 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh mức độ 3
32 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh mức độ 4
33 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy mức độ 4
34 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở Mức độ 4
35 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh Mức độ 4
36 Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện cấp tỉnh Mức độ 4
37 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh Mức độ 4
38 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (thực hiện tại cấp tỉnh) mức độ 3
39 Đăng ký tạm trú mức độ 3
40 Khai báo tạm vắng Mức độ 4
41 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu mức độ 3
42 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Mức độ 3
43 Đăng ký thêm con dấu Mức độ 3
44 Đăng ký lại mẫu con dấu mức độ 3
45 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài Mức độ 3
46 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam mức độ 3
47 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3
48 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam Mức độ 3