STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mức độ Nộp hồ sơ
1 Thông báo lưu trú Mức độ 4
2 Đăng ký thường trú mức độ 3
3 Cấp hộ chiếu phổ thông Mức độ 3
4 Đăng ký mẫu con dấu mới Mức độ 3
5 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử Mức độ 4
6 Đăng ký tạm trú mức độ 3
7 Khai báo tạm vắng Mức độ 4
8 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu mức độ 3
9 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Mức độ 3
10 Đăng ký thêm con dấu Mức độ 3
11 Đăng ký lại mẫu con dấu mức độ 3
12 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài Mức độ 3
13 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam mức độ 3
14 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3
15 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam Mức độ 3