STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Mức độ Nộp hồ sơ
1 Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ Mức độ 4
2 Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy Mức độ 4
3 Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt Mức độ 4
4 Đăng ký mẫu con dấu mới thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
5 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại Công an cấp huyện Mức độ 3
6 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại Công an tỉnh Mức độ 3
7 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại Công an tỉnh) Mức độ 3
8 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp xã Mức độ 4
9 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp huyện Mức độ 4
10 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
11 CẤP LẠI GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP CẢNH CHO NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM TẠI CÔNG AN TỈNH Mức độ 4
12 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Công an tỉnh Mức độ 4
13 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử Mức độ 4
14 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện Mức độ 4
15 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy Mức độ 4
16 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được và xe mô tô, xe gắn máy thực hiện tại Công an cấp xã Mức độ 4
17 Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong cùng điểm đăng ký tại Công an cấp xã Mức độ 3
18 Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe Mức độ 3
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Mức độ 3
20 Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Mức độ 3
21 Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Mức độ 3
22 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Mức độ 4
23 Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử trong nước tại Công an tỉnh Mức độ 4
24 Gia hạn tạm trú cho người cho người đã được cấp giấy miễn thị thực tại Công an tỉnh Mức độ 4
25 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
26 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện Mức độ 4
27 Thông báo số định danh cá nhân thực hiện tại Công an cấp xã Mức độ 4
28 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện Mức độ 4
29 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
30 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp xã Mức độ 4
31 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp huyện Mức độ 4
32 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
33 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại Công an tỉnh) Mức độ 3
34 Thông báo lưu trú thực hiện tại Công an cấp xã Mức độ 4
35 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thực hiện tại Công an cấp xã Mức độ 4
36 Xác nhận thông tin về cư trú thực hiện tại Công an cấp xã Mức độ 4
37 Đăng ký thường trú thực hiện tại Công an cấp xã Mức độ 4
38 Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài Mức độ 4
39 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện) Mức độ 3
40 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại công an cấp huyện Mức độ 3
41 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại công an cấp huyện Mức độ 3
42 Phê duyệt phương án chữa cháy ở cơ sở Mức độ 4
43 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện) Mức độ 4
44 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện) Mức độ 4
45 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp huyện Mức độ 3
46 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp huyện Mức độ 3
47 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 3
48 Đổi thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện Mức độ 3
49 Đổi thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 3
50 Cấp lại thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện Mức độ 3
51 Cấp lại thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 3
52 Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện Mức độ 4
53 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ thực hiện tại Công an cấp tỉnh Mức độ 3
54 Tách hộ thực hiện tại Công an cấp xã Mức độ 4
55 Xóa đăng ký thường trú thực hiện tại Công an cấp xã Mức độ 4
56 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Mức độ 4
57 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ thực hiện tại cấp tỉnh Mức độ 4
58 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại cấp tỉnh Mức độ 3
59 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại cấp tỉnh Mức độ 3
60 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại cấp tỉnh Mức độ 3
61 Cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử trong nước tại Công an tỉnh Mức độ 4
62 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại Công an tỉnh Mức độ 3
63 Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến Mức độ 3
64 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Mức độ 3
65 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh tại Công an cấp tỉnh Mức độ 3
66 Đăng ký xe tạm thời tại Công an tỉnh Mức độ 4
67 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh Mức độ 4
68 Đăng ký, cấp biển số lần đầu tại Công an cấp huyện Mức độ 3
69 Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện Mức độ 3
70 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện Mức độ 3
71 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện Mức độ 3
72 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện Mức độ 3
73 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh Mức độ 3
74 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên tại Công an tỉnh Mức độ 3
75 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (cấp huyện) Mức độ 4
76 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh Mức độ 3
77 Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 3
78 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh Mức độ 4
79 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Mức độ 4
80 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở Mức độ 4
81 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh Mức độ 4
82 Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện cấp tỉnh Mức độ 4
83 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh Mức độ 4
84 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Mức độ 3
85 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam Mức độ 3
86 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã Mức độ 4
87 Đăng ký tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã Mức độ 4
88 Xóa đăng ký tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã Mức độ 4
89 Khai báo tạm vắng thực hiện tại Công an cấp xã Mức độ 4
90 Gia hạn tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã Mức độ 4
91 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Mức độ 4
92 Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ Mức độ 4
93 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
94 Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
95 Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
96 Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
97 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
98 Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
99 Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
100 Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
101 Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
102 Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ​ thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
103 Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
104 Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
105 Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
106 Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
107 Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
108 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
109 Cấp giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
110 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
111 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
112 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
113 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
114 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
115 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
116 Cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
117 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
118 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (cấp huyện) Mức độ 4
119 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Cấp huyện) Mức độ 4
120 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Mức độ 4
121 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Mức độ 4
122 Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
123 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
124 Đăng ký thêm con dấu thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
125 Đăng ký lại mẫu con dấu thực hiện tại Công an tỉnh Mức độ 4
126 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài Mức độ 3