Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Trình tự thực hiện * Bước 1: Cơ sở kinh doanh có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh (Địa chỉ: 02 Tố Hữu – Nam Lý – TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình hoặc Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình (Địa chỉ: 09 đường Quang Trung, Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

* Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì tiếp nhận và cấp Phiếu nhận hồ sơ; nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh.

* Bước 3: Tiến hành kiểm tra thẩm định hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; trường hợp không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời cho cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

* Bước 4: Trả kết quả.

Cách thức thực hiện  Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính.

*Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết) 

Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ).

b) Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu có).

c) Trường hợp có thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải có các tài liệu: Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ); Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:

* Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch (đối với người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú); Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội).

* Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam.

* Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

d) Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện  * Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh gồm:

+ Sản xuất con dấu;

+ Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

+ Sản xuất, mua, bán quần, áo, mũ quân phục, quân hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân;

+ Kinh doanh máy, thiết bị (bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, trang thiết bị sản xuất): Máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; thiết bị giám sát điện thoại di động GSM và các thiết bị giám sát điện thoại di động khác; thiết bị kiểm tra nồng độ cồn;

+ Kinh doanh dịch vụ đặt cược;

+ Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ in.

+ Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động;

+ Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ;

+ Kinh doanh dịch vụ vũ trường;

+ Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú;

+ Kinh doanh dịch vụ đòi nợ;

+ Kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

+ Cơ sở kinh doanh thuộc Quân đội và đơn vị sự nghiệp có thu của các cơ quan, tổ chức cấp trung ương và cấp tỉnh trên địa bàn quản lý.

+ Các cơ sở kinh doanh khác chưa được quy định tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 24 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ; Các cơ sở kinh doanh do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an có văn bản ủy quyền.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
Phí/Lệ phí 300.000 đồng/lần.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu số 02: Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Mẫu số 02b: Bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài.

Mẫu số 03 : Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện * Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp đổi trong những trường hợp bị hư hỏng, sai thông tin, có thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc hết thời hạn sử dụng.

* Cơ sở kinh doanh phải đảm bảo điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Điều 7, Điều 9, Điều 13 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Cơ sở pháp lý + Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số nghành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

+ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của chính phủ quy định về kinh doanh khí;

+ Công văn số 1999/BCA-C41 ngày 18/8/2016 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

+ Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Thông tư số 218/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Biểu Mẫu

 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu số 02Mẫu số 02bMẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP.