Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Trình tự thực hiện * Bước 1: Cơ sở kinh doanh có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh (Địa chỉ: 02 Tố Hữu – Nam Lý – TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình hoặc Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình (Địa chỉ: 09 đường Quang Trung, Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

* Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì tiếp nhận và cấp Phiếu nhận hồ sơ; nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh.

* Bước 3: Tiến hành kiểm tra thẩm định hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; trường hợp không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời cho cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

* Bước 4: Trả kết quả.

Cách thức thực hiện * Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính.

*Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết) 

Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:

a) Trường hợp để mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự:

– Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an có thẩm quyền (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP);

– Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật.

b) Trường hợp bị cơ quan Công an có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c và h khoản 1 Điều 18 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP:

– Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an có thẩm quyền (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP);

– Bản sao hợp lệ các tài liệu bổ sung chứng minh đáp ứng đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện – Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh gồm:

+ Sản xuất con dấu;

+ Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

+ Sản xuất, mua, bán quần, áo, mũ quân phục, quân hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân;

+ Kinh doanh máy, thiết bị (bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, trang thiết bị sản xuất): Máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; thiết bị giám sát điện thoại di động GSM và các thiết bị giám sát điện thoại di động khác; thiết bị kiểm tra nồng độ cồn;

+ Kinh doanh dịch vụ đặt cược;

+ Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ in.

+ Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động;

+ Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ;

+ Kinh doanh dịch vụ vũ trường;

+ Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú;

+ Kinh doanh dịch vụ đòi nợ;

+ Kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

+ Cơ sở kinh doanh thuộc Quân đội và đơn vị sự nghiệp có thu của các cơ quan, tổ chức cấp trung ương và cấp tỉnh trên địa bàn quản lý.

+ Các cơ sở kinh doanh khác chưa được quy định tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 24 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ; Các cơ sở kinh doanh do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an có văn bản ủy quyền.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
Phí/Lệ phí 300.000 đồng/lần.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu số 03 : Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Cơ sở kinh doanh phải đảm bảo điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Cơ sở pháp lý      + Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số nghành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

+ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của chính phủ quy định về kinh doanh khí;

+ Công văn số 1999/BCA-C41 ngày 18/8/2016 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

+ Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Thông tư số 218/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Biểu Mẫu

 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu số Mẫu số 02, Mẫu số 02b, Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.